Úvod

 

Mgr. Marie Musílková, notárka se sídlem ve Slaném, je poverena notárským úradem v obvodu Okresního soudu v Kladne a je clenkou Notárské komory v Praze.

 

Praxe notárky zahájena v roce 1974 na Státním notárství v Kladne. Notárská kancelár Mgr. Marie Musílkové se sídlem ve Slaném vznikla pocátkem roku 1993.

 

Kancelár Mgr. Marie Musílkové zajištuje veškeré notárské služby, vcetne poskytování právní pomoci dle ustanovení § 3 notárského rádu.